روزهای آخر مانده تاکنکور را چه کار کنیم ؟ – دکتر افشار

456456456546546

روزهای آخر مانده تا کنکور را چه کار کنیم ؟ – همایش دکتر افشار – توصیه های کاربردی دو هفته آخر ویژه سطوح علمی مختلف – از کنکوری هایی که هم اکنون درصد صفر دارند تا کنکوریهای ممتاز – بررسی پدیده شوم پشت کنکور ماندن، قبل از کنکور دادن !!! ...

ترمیم معدل کنکور ۹۶

54654654654

ترمیم معدل ویژه کنکوریهای ۹۶ خب سوال رایج خیلی از بچه ها این روزها در مورد موضوع ترمیم یا جبران معدل هست ما تو مقاله زیر سعی کردیم این موضوع رو بصورت مستند و کامل و جامع بررسی کنیم قانون ترمیم معدل کنکور ۹۶ ترمیم معدل برای کنکوریهای ۹۶ هم ...